اگهی فروش خودرو
590,000,000 تومان
شماره آگهی: 3294
اگهی فروش خودرو

توضیحات آگهی

شرایط فروش اقساطی:
با ضامن بدون مدارک شغلی:
6 ماهه:
پیش پرداخت: 307.300.000تومان
اقساط هر سه ماه: 175.400.000تومان
یکساله:
پیش پرداخت: 317.000.000تومان
اقساط هر سه ماه: 92.200.000تومان
6 ماهه:
پیش پرداخت: 334.600.000تومان
اقساط هر سه ماه: 50.800.000تومان

بدون ضامن بامدارک شغلی:
دوساله:
پیش پرداخت: 404.200.000تومان
اقساط هر سه ماه: 37.900.000تومان
سه ساله:
پیش پرداخت: 418.300.000تومان
اقساط هر سه ماه: 27.400.000تومان

محاسبه اقساط خودرو

قیمت روز خودرو

با پرداخت بیعانه دلخواه خودرو از لیست فروش خارج می شود

درخواست کارشناسی و خرید خودرو